NovoMiloševačka Slika dana - 17.02.2017

Sokak S. Markovića, uSlikat sas jâkim zumom...

Sokak S. Markovića, uSlikat sas jâkim zumom...

    Opis: Ko dobro poznaje Miloševo, znâ da je "ôdena uSlikat sokak" Svetozara Markovića i to "sas" raskrnice "sas sokakom" Branka Radičevića...

    "IjAko" na dân slikanja, nije baš bila dobra vidljivost, na "orizonat", izmeđ' "šetača" se vidi "toronj" pravoslavne crkve Sveti Sava iz Môla, "prikoTise sas" Bačke strane ...

    "DoTe" crkve, ima "priko" deset kilometara razdaljine...

    A "naSliku dana" od 14.03.2008-me, možete viditi, da se iz Kosovskog "sokaka", koji je paralelan "sas" Svetozara Markovića, vidi "toronj" rimokatoličke crkve Svetog Jurja, takođe iz Mola...

    To bi trebalo da znači, da su pomenuta dva "sokaka kodNas" u "Miloševo", tačno razmaknuta, kol'ko su i crkve "uMol" razmaknute !!!

    Šta mislite "oTim" - a ?

Copyright © - Dragan Belić - All right reserved

Link sponzora
  Link sponzora