NovoMiloševačka Slika dana - 01.05.2017

Poseta mosta prikoTise, kod Ade...

Poseta mosta prikoTise, kod Ade...

    Opis: U jučera'nju NM Sliku dana, je pomenuta moja vožnja "sas" biciklom, svakog Velikog petka, od 2008-me godine , kad' je poč' da se grâdi...

    Evo, kako mu je "ondak" izgled'o pilon:

    Još dok je trajala grâdnja, bilo je "rêči oTim", dal' će se "uobšte" most koristiti i to se već sad' mož' okarakterisati, "kav" nepotrebna briga, jer na Veliki "petek" je stalno neko "prilazijo sas aftovima, matorima" i bicilovima...

    "IjAko" je "bijo blâg" dan, dok sam "bijo" na njega, proš'o je i jedan veliki "kamijon", a mogu misliti kol'ko tek "tudana" još prođe raznorazni' vozila i "mešina" u "râdne dane"...

    Ostaje još, da se u "buduće dâne", napravi direktan "drum" do našog sela, usmeren "naNaš" nadvožnjak "priko" pruge Novo Miloševo - "Subatica, kojog" je trebalo još "ondak" namestiti, što bi bilo "mlogo" jeftinije, "cigurnije" i bolje..., al' !!!

Copyright © - Dragan Belić - All right reserved

Link sponzora
  Link sponzora