NovoMiloševačka Slika dana - 19.10.2017

Maskenbal zabavišta izBeodre...

Maskenbal zabavišta izBeodre...

    Opis: Stalno "negdfi jurimo" i radimo, pa sam i pored urednog', telefonskog' poziva iz beodranskog zabavišta, "kasnijo" na "tradicijonalni" maskenbal...

    Ipak, kad' sam se vrać'o "sas" puta, sreo sam se "sas maskiratom" kolonom i unekol'ko usp'o da zabeležim ovaj događaj...

    Evo i', u vidi "slajd-šova":

    Sreća, pa je "bijo" lep dan za šetnju, tako da su "krejacije" mogle da "bidnedu" viđene po "Glavnoj beodranskoj" i centru...

Copyright © - Dragan Belić - All right reserved

Link sponzora
  Link sponzora