NovoMiloševačka Slika dana - 03.01.2018

Gužvara...

Gužvara...

    Opis: Šta najviše prija, "posla" silni', têški' "mesuština", sarmi i ostali' slâni' i slatki' "đakonija, a posla" tako neki' događanja, tipa Novi' godina i slični' ?

    Pa "naravski"..., tek pečena, vrela gužvara, onako "mâstna" i dôbro nafilovana, "sas siromaškim" sirom i jajima !!!

Copyright © - Dragan Belić - All right reserved

Link sponzora
  Link sponzora