NovoMiloševačka Slika dana - 22.02.2018

KaĆe već jedared biti gotav sastanak ?!?

KaĆe već jedared biti gotav sastanak ?!?

    Opis: Omladinski dom, "uSlikat" pre "neku godinu"...

    "Gorena naSprat" je "doNedavna bijo smešćen" JKP Kompred iz Novog Miloševa, a koji je "naNovo pripojen" JP Komunalac' iz Novog Bečeja...

    U "dobo takoZvate" Titove Jugoslavije, tu je bila sâla za sastanke ( sad' je "izPriGrađivana", na više manji' prostorija... ), "sas" velikim, drvenim "astalom" za "predcedavajuće" ( koji "danaske" ima istu fu'kciju, al' je "primešćen" u Dom "pemzijonera"... ) i stolicama za prisutne...

    "ObDržavali" su se tu "svakojaki, kav" sastanci političke, društvene, kulturne i ko zna još kak'e, što se ono kaže - prirode...

    Neki put su ti sastanci "znali" i da "poTrajedu" do "kasna uNoć", no sreća u "Sportcki bife", koji je tu o'ma' iza Omladinskog doma, pa su u vreme dâti' pauza, "mlogi" odlazili tamo da se "okrepidu" il' "naOštridu, sas" još po kojom "čašicom"...

    Tako je "jedared", potraj'o sastanak Saveza Komunista i u "neke sitne" sâte, kad' je bila skoro, pa najžešća rasprava, jedna od "drugarica" je "dignula" ruku "uVis" !!!

    "Predcedavajući" ju je imenov'o i "prido" rêč, "naŠta" su se ostali ućutali i "oKrenili" ka njoj, znajući da joj je to prvi put !!!

    Kad' je dočekala da žamor "priđe" u tišinu, glasno i odlučno je pitala:

    Iznenađen, "predcedavajući" ju je bojažljivo upit'o:

Copyright © - Dragan Belić - All right reserved

Link sponzora
  Link sponzora