NovoMiloševačka Slika dana - 12.04.2018

Počela je sâdnja kronpira...

Počela je sâdnja kronpira...

    Opis: Ove godine, sve kasni..., što se "bîlja" tiče, jer je "kanda" tak'a godina..., pa i "sâdnja kronpira" !!!

    U "najpovoljnije" godine, "kronpir" se sâđi, skoro, pa mesec dana ranije !!!

    No..., šta je tu je, maltene do pre desetak dâna smo bili obučeni u kapute, a sad' smo već u "majice" !!!

    Evo kako izgleda uredno "izKlijat kronpir" za "sâdnju", a koji je tokom zime "bijo" u "komaru"...

    Moram "napomeniti", da je taj isti "kronpir" već "jedared oKidan" od klîca, tamo "negdi posla" Božića..., jer je ranije "krenijo" zbog blâge zime, al' je eto..., "posla Boba" Mârte, "naNovo nagarijo" !!!

    Što ono "kažedu" - Najvažnije je, da je "uZemlju"...

    ..., pa šta mu Bôg dâ !!!

    Napomena - da bi je vidl'i celu, "prePušavajte" ove strelice ispod fotografije, a za desno i levo...

    

Copyright © - Dragan Belić - All right reserved

Link sponzora
  Link sponzora