NovoMiloševačka Slika dana - 19.10.2018

Željezničarski red vožnje, države na Srbiju ...

Željezničarski red vožnje, države na Srbiju ...

    Opis: Videvši jučera'nju NM Sliku dana, učiteljeica u "pemziju", Viktória Pataki Karakas, a koja "ôdavna" živi u "Madžarsku", me je pitala "sledećo":

    - Dragane, a kada ima voz za Suboticu popodne, sad? Da li uopšte ima?

    Zamislite, čak i naša željeznica, u "ovaku državu na Srbiju", a "pod NaPRD'njacima", ima "njenu" internet prezentaciju, "di" možete naći red vožnje, a na "atresu":

    http://w3.srbrail.rs/ZSRedVoznje/info/sr

    Tu kad' kliknete, "dobljavate" naslovnu fotografiju, "di" se "sas" desne strane, nalazi "uputctvo"...

    "Gôrena sas" leve strane, "imate" dva bela, polja, u koja treba iz "takoZvâte" - padajuće liste, da odaberete - odakle 'oćete da putujete i "uDrugo - dôklena"...

    "!!! Važna napomena..., "zdravo, jâko važna napomena !!!

    - BANATSKO MILOŠEVO, a ne NOVO MILOŠEVO -

    "Nigdi" u "željezničarski red vožnje", nećete naći - Novo Miloševo, neg' samo - Banatsko Miloševo !!!

    E "ondak" odaberete datum, a što je vâžno "zbogTog", dal' su možda "zaTaj" dân "pridviđeni" kak'i radovi i slično...

    I "naKraj, prepušite" crveno dugme - Traži i "dobićete sledećo", iz čega je sve jasno:

    Ako "prepušite" dugme u pravac strelice, "preKazaće" Vam se obrnut' red vožnje...

    ..., a ako kliknete na dugme - Detaljnije...

    ..., dobićete "cênu kôštanja" kârte, "po klasama" i što je još i meni interesantno, verujem i Vama, za - Prevoz bicikla !!!

    Daklem, "diGuđ" da krenete, možete natovariti Vaš "bicikli" i vozati se "poTim" mestu, "brez" da idete "peške" il' da tražite taksiku il' "gradcki" prevoz, ako ga uopšte i ima, tamo "di" idete !!!

    Nisam "zaTo" znao..., moram isprobati..., a Vi ? Ž

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Link sponzora
  Link sponzora