NovoMiloševačka Slika dana - 18.04.2019

O pivu davno nije bilo reči II ...

O pivu davno nije bilo reči II ...

    Opis: Jedan, redovan' "posetijoc", me je "opomenijo", da dâvno nije bilo reči o pivu..., pa evo, da to ispravim...

    Obavezno prvo "priGledajte" jučera'nju NM Sliku dana, pre neg' što nastavite "sas" ovim, drugim "nâstavkom" !!!

    "Bijo" ja, "jedared" nekim poslom, u "Novim" Bečeju i kako sam "zaČudo", brzo "obavijo" šta sam im'o, "rešijo" sam da obiđem Kneževe, u "njinu râdnju" ( kad' iz pravca Miloševa, idete novobečejskim, "Glavnim" sokakom, pa prođete poštu, "sas" leve strane drugi lokal, iza "T ćoška"... ), da vidim, šta "imadu novo"...

    "KodNji" uvek ima nečeg' novog', što se tiče 'lektrike, bêle "teknike" i sličnog', a ako nečeg' i nema, što Vas interesuje, oni će to vrlo brzo nabaviti, po najnižim cenama, u "okolinu" od sto kilomêtara, a i dalje !!!

    Čim sam uš'o, o'ma' sam "vidijo", da je Zôra sâma radila "sas" mušterijama, a da je Milovan "cigurno bijo negdi" na teren', što sam i "pogodijo"...

    Pit'o sam, dal' mogu nešto da pomognem, "naŠta" mi je gazdarica pokazala, na jednu ženu, koja je stajala "ta trâne" i zamolila, da joj nešto zalemim...

    U "jedno čikmeže" sam naš'o alat za lemljenje, pa sam "priono" na pos'o, kad' se i u "jedan momenat", Milovan iznenada "stvorijo" pored mene, pridržavajući mi jednu žicu !!!

    O'ma' mi je "lakče" bilo, pa sam "udarijo" jedan, lêp lem..., što sam i prokomentaris'o:

    I šta mislite, u "momenat" se "setijo", šta treba da me pîta:

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora