NovoMiloševačka Slika dana - 22.01.2020

PridIzborno asfaltiranje IV - utiče kritika !!!

PridIzborno asfaltiranje IV - utiče kritika !!!

    Opis: U nâdi sam, da je eto, moja kritika "sas" NM Slike dana, od - 19.01.2020-te, "pod naslovom" - PridIzborno asfaltiranje IV..., mâlim dêlom doprinela, da se unekol'ko "odkloni" šteta, napra'ljena iz čiste gluposti, zavisti, nepromišljenosti i "neZnam", kako još to rečima da "predctavim", a iz čisto politički' razloga, u "ovu, izbornu godinu"...

    Ako uporedite naslovnu fotografiju i sledeću, "uSlikatu pre, neki dân"...

    ..., jasno ćete "viditi", da su u toku dodatni radovi, a da bi se kol'ko-tol'ko "odKlonila" nastala šteta i teška bruka i sramota !!!

    Paz'te dobro..., nikom..., ama baš nikom, nije smetala kaldrma na "taj deo" puta..., ponavljam..., ama baš nikom..., tako da je sve ovo bilo, totalno nepotrebno..., a skûpo "kav" otrov !!!

    Evo gle, čak i majstori "voledu", da se "slikadu", a na "dodatne radove, jerbo ćedu doleko" više zaraditi, neg' što su se mogli i nadati:

    

    Kâže meni, "jedan, moj dobar"..., jes' da je "izBačke"..., al' čak i oni "umedu" neki put, nešto pametno da "kažedu":

    U "Miloševo" još uvek ima neasfaltirani' delova "sokâka, di" su tak'i radovi nužno potrebniji, neg' što je to slučaj "ôdena", tako da su ovo, po "mojim, skromnim" mišljenju, sasvim nepotrebno bačeni "nôvci", a - u cîlju sticanja, jeftni', politički' poena !!!

    Baš tîm rečima, me je "jedared izOgovâro" lokalni "fukcijoner"..., eto..., ja ciljam "sas" rečima..., a "oni sas" tuđim, narodnim "novcima"..., a "brez" ikak'e griže savesti i odgovornosti !!!

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora