NovoMilo¹evačka Slika dana - 11.02.2020

Leti ptica priko neba...

Leti ptica priko neba...

    Opis: Nekad' je "bijo" običaj, da se "naKraj" pisma, "naMesto pōdPisa, izPi¹e kakva krilatica", koja nije imala, ama ba¹ nikak'e veze, "sas sadr¾ajom", al' je "kav" bila efektna i "izPisata", 'nako "sas krasnopisom"...

    I "danaske" tōg', tak'og, sličnog' ima..., kad' neko "e-majlira" il' se "podPisīva" po "rāznim", internet forumima, "di" se to "kav, aftamatcki uGrāšiva naKrāj"..., no..., to je za neku drugu NM Sliku dāna...

    Pa evo jedne "krilatice", od oni' "prvoPomenuti"..., od pre pedes't-¹ezdes't godina, u "selo" dugo "citirata" i "prePričavata"..., a koja je ovako "glāsila":

    Leti ptica "priko" neba,
    bięe svīma 'leba !!!

    Drāga Tasika

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Va¹ māli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dāljnjog, svakodnevnog izla¾enja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora