NovoMiloševačka Slika dana - 13.03.2020

Tour de Crna Bara 2020 II ...

Tour de Crna Bara 2020 II ...

    Opis: Kad' krenete iz Miloševa, ka "Novim" Bečeju, o'ma' "sas" desne strane, možete "viditi" ograđen voćnjak, a "sas", kako se to "danaske" kâže - vikendicom...

    Vozajući se "sas" biciklom do Crne Bare, "primetijo" sam, da "isprid" kapije, "boravi" jedan kêr...

    ..., "sas" obično "privrnutom, plastičnom kântom, pa sam "poMislijo, kaki" to mož' biti gazda i čo'ek, da tako surovo zaveže životinju, da bi mu čuv'o, "kav objekat"...

    Poč'o sam i da brinem, dal' ima dosta 'râne, pa sam čak i "poMislijo", da mu ponešto odnesem, no kad' bi i stao "izDalje", on je oštro "rêžijo" i laj'o na mene !!!

    A "ondak" sam, prolazeći "jedared, primetijo" da ga nema, te sam se, baš obradov'o, da je "odkino" lanac i pobeg'o !!!

    U neki od moji' sledeći' Tour de Crna Bara 2020-te, je opet "bijo" na, "kav radno mesto"..., pa sam se razočar'o..., rek'o..., "cigurno" se "vratijo kući", a ovi ga opet vratili "natrag"...

    "NaPosletku" sam "svatijo", da on "zapravo" nije nikad' ni "bijo zavezat", neg' je tu njegovom, "slobadnom" voljom..., dal' to možete da zamislite !?!

    "Posla" tôg' sam ga viđ'o oko ograđenog' prostora, a na različita mesta, tako da je i dalje u "službu" i konstatov'o, da mu gazda "cigurno" donosi 'rânu i vodu...

    Sad' se već, "kav" poznajemo, pa je "jučeraske" prvi put "stao" da ga slikam..., al' "izDalje" !!!

    Eto..., šta Vam je najbolji čo'ekov prijatelj, iz životinjskog carstva..., pa "kolajnu" bi mu trebalo dodeliti..., mada to njemu nebi ništa značilo..., jer njemu je samo vâžno, da čûva ono što mu je zadato i da "barem" nakratko "bidne sas" gazdom..., kad' mu donese i više neg' zaslužen "provijant" !!!

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora