NovoMiloševačka Slika dana - 27.05.2020

Mi milošefčani neSlušamo vlast, neg gledimo uNebo

Mi milošefčani neSlušamo vlast, neg gledimo uNebo

    Opis: Sad' "prid..., kav" izbore, ova "kav" naPR'Dnjačka, "kav vlâst", svašta obećava..., pa i tô, da će padati kiša i "kodNâs" u "Miloševo" !!!

    A od "zGlâvne" kiše..., nêma..., ama baš ništa !!!

    I baš "zaTo", mi "milošefčani, neSlušamo" vlâst, neg' "glêdimo uNebo" !!!

    A naši "šereti sevoski, sPrâvom komentarišedu", baš ovako:

    - Ta i "doSad" su nam , ama baš sve rêdom "sLagali"..., pa šta i' "kôšta"..., da i na "pragnoze sLažedu" !!!

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora