NovoMilo¹evačka Slika dana - 04.06.2020

I Vama su pravili pijace..., kad ste bili māli ?

I Vama su pravili pijace..., kad ste bili māli ?

    Opis: "NaSliku" su "pijace"..., to jest'..., zalogaji 'rāne, a na parčade 'leba !!!

    "KodNās" u Banat', a verujem i u "ostale delove" Vojvodine, kad' ste māli..., nema ono:

    - "NeMogu" sad' da "jêm"..., nisam glādan(na)..., jeo(la) sam "jučeraske" !!!

    Aja..., to "nePāli"..., "jerbo" bi to značilo ne¹to "zdravo, jāko" stra¹no !!!

    U tak'e "slučajove", babe i māme bi Vas u "najBoljom, naSilu naRānile..., kav"..., kad' se "kljukadu" guske, da bi bile debele !!!

    Ni¹ta tu "nePoma¾e", ni' vriska, ni' cika, ni' dernjava..., morate da "jête" i gutate, ¹ta Vam "dādu" i "gotavo" !!!

    Ako se ba¹ opirete, mo¾' jedino i jo¹ i "batina" da "dobijete", od dede il' od "ocova" !!!

    Ipak..., postojalo je i jo¹ jedno re¹enje, a pre, malopre "oPisati" mêra..., a to su..., "pijace saSlike" !!!

    Tīm' su uvek pribegavalo, a da bi deca bolje jela..., uz neku priču..., da se "neBi" brojali zalogaji..., a sve onako:

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Va¹ māli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dāljnjog, svakodnevnog izla¾enja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora