NovoMiloševačka Slika dana - 06.06.2020

Imam nov kišomer..., e sad..., samo još kiša...

Imam nov kišomer..., e sad..., samo još kiša...

    Opis: Imam nov' kišomer..., e sad'..., samo još kiša da padne, a "kodNâs" u "Miloševo"...

    Osim "fâle, dobljavam" i kritike, pa je jedna izmeđ' ostali' i tâ, da imam gadan kišomer, "sav izKrpljen"...

    ..., te da kiša "zaTo", od sramote i neće da padne, ni' "uKarlovo", a "poGotovu uBeodru, di" žîvim !?!

    I šta ću..., mor'o sam da nabavim nov'..., što ono kâže, "kav naš, kav precenik države na Srbiju":

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora