NovoMiloševačka Slika dana - 14.07.2020

Kometla NEOWISE, a na nebo novomiloševačko !!!

Kometla NEOWISE, a na nebo novomiloševačko !!!

    Opis: Pravi naziv ove "kometle" iliti "zvezde repatice " je - C/2020 F3 (NEOWISE), jer ju je zapravo "odkrijo" svemirski teleskop NEOWISE, 27-og marta, ove godine...

    Vidljiva je, "sas" golim okom, rano "zajtra", pre svitanja, na "severoistočno nebo", deset do "petnajestak" stepeni iznad 'orizonta...

    Ima pet "kiloMeteri" u prečnik', poreklom je iz "našog, Cûncovog" sistema i "matora" je "okolo" četir' "iPo" milijardi godina !!!

    Orbita joj je "doleko" iza "Plotuna", najbliža je bila "Cûncu, 3-og" jula, "negdi" oko četrdes't "milijona kiloMeteri", što je i "priŽivila", a ne "kav" ona kometla ISON ..., što se raspala, pa ništa nije "odNje" ostalo...

    Najbliže Miloševu, će biti 23-og, a najbolje će se "viditi" 20-og "ovog" meseca, "jerbo" se "sas udaljavanjom od naše zvezde", vidljivi rep "smanjiva", tako da još imate prilike, da je lepo vidite !!!

    Sledeći put, ćemo moći da je vidimo, a na "nebo novomiloševačko", za "atprilike", 6800 ( "i slovom: ŠesIljadaOsamsta"... ) godina..., što ćemo Vas svakako izvestiti !!!

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora