Fotografi u i o Novom Miloševu...

Steva M. Sekerić

Kategorija - Vojvodina

Buri, buri, buri .... god.

Buri, buri, buri ...

Evo i jedne moje salašarske. Novo Miloševo, 02.10.2008.god.