Fotografi u i o Novom Miloševu...

Steva M. Sekerić

Kategorija - Vojvodina

Vodonoša .... god.

Vodonoša ...

Sa jednog nenapuštenog salaša. Novo Miloševo, 02.10.2008. godine