Fotografi u i o Novom Miloševu...

Steva M. Sekerić

Kategorija - Vojvodina

Milovan - 0361 .... god.

Milovan - 0361 ...

Novo Miloševo - Banat, čoban koji voli da pozira.