Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Pomračenje Cunca, velik Mesec, proleće.. Veritas banatske ravnice... Dobar početak sizone, naši karatista !!! Biće kumrijčića !!! Planirata paljevina u center !!! Najstariji klavir u NM II ... BKC, a na NS-ki sajam knjiga ... Proleće kreće ... Ništa brez trske... Kobasice na izmaku... PC-Dućan...
 
..., dânima "natraške"...
Stiglo nam je proleće !!! Počela je puna sizona košenja trave !!! Ptičijo carstvo... Izveštaj karatista, a iz Banatcki Karlovaca !!! Fiskalna kasa, najnoviji novomiloševački model !!! Zaokružte broj 3 - lista Miša Vrebalov !!! Baš sam zdravo jâko solijo... Vas sam se oma setila !!! Medijska blokada istine, o Heterlendu izBočara !!! Jal još tu ruski voz ? I bobamare su krenile !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...