Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Zdrava râna !?! Doklena kiša pada ? Valjda neće doći da je obere II ... PoslaPodnevni kružok, u sokak 3 Oktobra Kraj jedne sizone... O privrednim značkama u NM-u ... Sve više nam kasni proleće II ? Slikaj Sliku dana !!! Kako su nastali Vojvođani... Kišurina... Kanalizacija...
 
..., dânima "natraške"...
Tek je nekolko dana proleće... Diploma za trećo mesto na konkurs Priroda Srbije Jendek uKarlovo... Ovce su isterane uAtar !!! Stiglo nam je proleće !!! Počela je puna sizona košenja trave !!! Ptičijo carstvo... Izveštaj karatista, a iz Banatcki Karlovaca !!! Fiskalna kasa, najnoviji novomiloševački model !!! Zaokružte broj 3 - lista Miša Vrebalov !!! Baš sam zdravo jâko solijo...
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...