Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Madžin Veliki petek... Lazarica... 21-na godina službovanja !!! Opalijo je mraz !!! Druga mladost, Omladinskog doma III ... Nastup hora - Chorus Celesta ... Lazarica 2009-te... Lale su prave cvećke ... Radi se, radi se... Karlovačko prolećno poslaPodna... Dobre mušterije...
 
..., dânima "natraške"...
A gle kako spava !!! Pesnički miting u Novi Sad !!! Kanda će obstati ruski voz !!! Em se rasečeš, em još i... Letnjo vreme, sPočetkom proleća !!! Promenuli su se zvukovi kodNas u Miloševo... Akcija - prolećno čišćenje Vašog kompijutera !!! Kolko kâfa piješ naDan ? Još edna..., onako..., baš tipično banatcka... Nastavak radova na Industrijsku zonu Jug NM !!! I oBrkatijo si, otKad te nisam vidijo !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...