Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Buca ponovo peče !!! Rasprava, na baštensku brazdu... Jal sam ja došo u bolnicu il šnajderaj ? Prašina..., izNje smo i izRastili !!! Očitavanje vodomera... Ne valja !!! Tipično banatcki XXXI ... NM gibanica se širi po Svetu !!! A zaBavišta ? Nova stanica na sajt... Radi se cuncukret...
 
..., dânima "natraške"...
uVeliko se râdi cuncuKret !!! Rakijski jeres... Jorgovan, a u sektembar ?!? EPS seča drva, po NM-u... Majmunsko il’ Ðavolsko drvo ? Dečija, berberska stolica... Sve što se zove - Vojvodina, mora da propadne... Poslednji labud... Brez barjaka ?!? I laste su počele da grupašidu... Imal ko ovaku ogradu, izmeđ bâšti ?
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...