Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Večeraske je pun mesec !!! Zdrava râna !?! Doklena kiša pada ? Valjda neće doći da je obere II ... PoslaPodnevni kružok, u sokak 3 Oktobra Kraj jedne sizone... O privrednim značkama u NM-u ... Sve više nam kasni proleće II ? Slikaj Sliku dana !!! Kako su nastali Vojvođani... Kišurina... Kanalizacija...
 
..., dânima "natraške"...
A gde je šljiva, koja prva procveta ?!? Naše fuzbalerke rasturadu !!! A gle kolka je tamparatura bila !!! I proleće nam je stiglo !!! Stigla nam je roda !!! Orezivanje vinograda... Ima Boga !!! Kod Trajlovi, jedna ovca je ojagnjila četvero !!! Bijo nam je - SUPER CIRKUS !!! Svi oma vididu, da sam rovašen... Vreme je za pripremu protivu krađe izbora !!! PoLagano se marva izvodi uAtar !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...