Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Srećan Uskrs !!! Igranke u Novom Miloševu... KONKURS za Nagradu - Sima Cucić !!! Izložba, povodu rimokatoličkog Uskrsa I Žemsko stvaralaštvo obštine N. Bečej II Ljubičice iz Kaštilja... Vetrovita Lazaríca 2010-te ... Baš je ladno brez rukavica ... Dimovi protivu mrazova... Kako su nastali Bačvani... Najveća Laloška želja... Katolički Uskrs...
 
..., dânima "natraške"...
Sprečte krađu glasova, iduće nedelje !!! Domaćo sovče... A gde je šljiva, koja prva procveta ?!? Naše fuzbalerke rasturadu !!! A gle kolka je tamparatura bila !!! I proleće nam je stiglo !!! Stigla nam je roda !!! Orezivanje vinograda... Ima Boga !!! Kod Trajlovi, jedna ovca je ojagnjila četvero !!! Bijo nam je - SUPER CIRKUS !!! Svi oma vididu, da sam rovašen...
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...