Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Di guđ se okreneš... Drum Cover - Leksandor Trajlov !!! Kud si kreno kume ?!? A što je smenjen, Dragan Belić I ?!? Ekološka zamka za komarce !!! Krmača na lanac ?!? sKolima i sKonjima ... Ej, nePušćaj !!! Poklon iz Omerike ... Razglastna ulična prodaja... Džvaka... Deda i palica...
 
..., dânima "natraške"...
Nećeš moći, da mi bereš paradajz !!! Vrabac..., najgrlatiji, najdosadniji..., naj... Milošefčani, spašavajte Vaše šimšire !!! Važno obaveštenje za odgajivače goveda !!! Moram te voditi, kod mene na cuncuKret !!! Dal ćeš praviti novu, zubnu protezu ? Druže sudija..., jel mogu ja nešto da kažem ? A što si seko štrujni kabel sas makazicama ?!? Obdržana je svečana akademija SLOVO LJUBVE... Pošto šišaš travu ? Sećanja, uz stare čepove... Da ne gore zaBadava...
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...