Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Venera i Jupiter, jedno izaDrugo, u pogled iz NM-a A samo sam teo, da slikam cvećke... Po savremenim... Arhimedov zakon ? Ko brže jê supu u Makarsku ?!? Sevetcko prevenstvo u čeleganje III !!! Na letnju mesečinu... Vozovi... Stručno o podzemnim NM vodma ... Berberski trendovi I... NM karate šampioni IV... Moj Gospode...
 
..., dânima "natraške"...
Papričîce male, a ljute kav otrov !!! Još edna moja fotografija, a na korice knjige !!! Milinko sas biciklom, od KI do NB i natrag !!! Sva je umacurana !!! Crni Gruja je smislijo ovu NM Sliku dana !!! A ima i - nijednu rupu neKrpimo !!! Jednu rupu krpimo, dve-tri neKrpimo !!! Posla brijanja... Zatrovano ?!? Za struganje pête... Samo da ga neZabranidu !!! Gotavo je, što se tiče slâva novomiloševački !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...