Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Stigla koala, od Kengur Lale iz beloga sveta !!! Ua lopovi !!! Gotava je turneja u Sloveniju i Hrvatcku Pronađen je gusak !!! Zakamuflirat mačak, uKrošnju drveta !!! Pobeda NM-čanke, na pevače amatere !!! USFV - Teodor Pavlović... Pečurka velika, kav moja glava !!! Muva, a u decemberu ... Malko za ( na... ) III ... Šta ste to uradili ? Bosch VP29
 
..., dânima "natraške"...
Samo kad smo se mi, veršteta dočepali !!! Prvi sneg... Super Mesec 2017-te, a nad Novim Miloševom !!! Promocija romana - 1934-ta, Radovana Vlahovića... Svi pitadu za toronj beodranske pravoslavne crkve Sto dvajst naSât..., bašajidckim drumom !?! oPalijo je prvi mraz !!! Još se nije ni zaZimilo zglâvno... Duplo toplije !!! Maca juri svoj rep i nikad ga ne dostiže... Lep dan, uvek neko ume da pokvari... Gramata i maraton Pesničke republike 25. novembra
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...