Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Deda Cincar Rakić se uPokojijo... Izbace me iz kafane, a ja kao bumerang !!! Kako uZadnje vreme, ladite piće ?!? A di je supa ?!? Čestitka za Novu godinu... O padežima... 01.01.11 ... 2009-ta je izaNas !!! Muke sas podDupnjacima ... Rasol... Kako protivu ladnoće... 10000-iti posetilac... Uveliko sezona disnatora...
 
..., dânima "natraške"...
Vatromet u NM - kav nikad doSad !!! U najLuđu noć - do danceta !!! Staza od 4-ir i slovom: četir milijona dinara !!! Ništa iz obštinskog budžeta za Dom kulture !?! Da nije ovi svêtaca i svadbi... Privrnuli se MSK vagoni, puni kisaline !!! Godine... Srećan Božić svim onim, koji ga danaske slavidu !! Slično, kav nekad, isprid Baba Lîzine kafane... Deda Mraz je već bijo kodNas u Miloševo !!! I u Novo Miloševo je jučeraske počela zima !!! Teška mušterija... Dajte nešto sas disnatora..., da oma ogladnim !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...