Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Teška mušterija... Danaske, kodNas u Miloševo, stiže zima !!! Počinjedu sve duži i duži dâni !!! Procvetala, kad joj vreme nije !!! Jaooov..., e pa falaaa !!! Gostovanje na Radijo NB !!! Raspisati su izbori za MZ NM !!! Bilo je ladno zadnji dana ... Salašarska idila ... Kad je Sveti Nikola postna slava... Imamo novog,  mladog NM berbera ... Kumrijada II.... Prid praznike...
 
..., dânima "natraške"...
Kanta je cela izpražnjena !!! Situvacija je taka... Danaske je našom sajtu - četrnajsti rođendan !!! Di su ovi, iz Vojvodina pûta, da čistidu ? Pada li, pada... Prvi sneg, zime 2018 / 2019..., a u Miloševo !!! O mrvama leba... Ta mani se, doklena ćeš ložiti ?!? Brantner doo N. Bečej, prâzni kânte doPolak !!! Ako je lebac naopačke - neko će otići izKuće !!! Pre sečenja, odozDolena sas nožom zareži krst !!! Rezanje kupusa... Dogodovštine sas kafanskim muzikama IV ...
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...