Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Treba stati, podmazati !!! Pržen cuncuKret... Nema kišnice, a brez lanaca... Na kazan..., to jest - na šepru !!! Krpljenje putova... Zdravo, jako ladno, za ovo dobo godine ! Mlađi brat ?!? Očistimo Srbiju I !!! Rekonstrukcija vodovoda ... NM zalastci Cunca II ... Foto roman izAtara... Malko fale... Kvarenje šatre... Rani paradjz...
 
..., dânima "natraške"...
Naš Viktor Škorić, je učesnik RTS Slagalice !!! Vreme je ekskurzija i..., sendviča !!! Kako se pragnozira, kolko će još kiša padati ? Kad i di..., se najLepče spava ? Kako ste ?!? Ako ništa drugo, ove godine će biti komaraca !!! Parče duge novomiloševačke... Jes da nije stado, al i Lara čuva !!! Skupljadu se, kav pilići oko... i na kvočku !?! Ajd, još jedared, mobilni broj od Tog i Tog Juf, kako lepo cveta onaj džbun..., šta je to ? Kako Zoltan struši vr jele - slajd šov !!! Eto..., kupovna jaja... Duga duplovana..., a kodNas u Miloševo...
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...