Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Kolko ovaj avgust ima dana ?!? Papričîce male, a ljute kav otrov !!! DoVikivanje dana !!! Zdravo, jâko, brezObrazan môrak !!! Komarci ko rode, al, baš stvarno !!! Prva magla !?! Umro je Nil Armstrong... NM tamburaši - pobednici u NB !!! Nije više dudovac, neg svaštovac ! Evo da se i JA malko poFalim !!! CATV visinsko štelovanje ... DTD sučevica... Poziv naSlavu... Vrcanje meda...
 
..., dânima "natraške"...
7-mi internacijonalni turnir u fuzbalu III ... 7-mi internacijonalni turnir u fuzbalu II ... 7-mi internacijonalni turnir u fuzbalu I ... EV obaveštenja..., nikad čuo, za ove sokake !!! Di si ti..., nema te kav srbske kobajsice !?! I on bi da se slika za NM sajt - II !!! Saturn, Jupiter i njegovi meseci, a iznad NM-a !!! Bumbarov let ( novomiloševački bumbar... )... Teorija zavere, dokazata iznad Novog Miloševa ?!? Počela je sizona, kuvanja soka od paradajza !!! Kad petlić..., po prvi put proKukuriče !!! I evo je..., poslednja slava ove godine... U obštinu zbrkali za porez..., upisali više ?!? Da ostane priBeleženo !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...