Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Apatinsko iz Lav krigle, Doncafe iz Grand šolje ?! Duga, iza rimokatoličke crkve... Magla i pavučina, umedu lepa čuda da stvaradu !!! Oni ni neZnadu, da neValja naCunce !!! Dal da zidamo još višlje ? Dve Marije, isprid PC-dućana BeoDra !!! Zlatna nota Radija NB... Ispitivanje Kaštilja... Najbolja dijeta ... Čudo na Ferikin salaš ... Čija li je koja slika ? Drčanik... Stigli naši šampijoni I .... Pečene paprike...
 
..., dânima "natraške"...
Lepa jesen... Narcisojidni komarac ( ... il komarica... ) ?!? Jâka sûša i prašina... Pogrešno..., naSkroz pogrešno !!! Erikov digitalni insektarijum !!! Žabećiji smajli !!! Sizona, lûpanje oraja !!! Di je bolje ? Eee..., kad bi to tako moglo !!! Imal štâ lepče ? Znâm što slikaš ovo... Mâni ga..., da još mâlko svîra !!! Molska skela prikoTise..., nekad... Malo sutra bi svi vi putovali do Kikinde !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...