Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Juf, kako lepo cveta onaj džbun..., šta je to ? Nevreme..., veliko nevreme !!! Srećan 31-vi rođendan, Banatckom kulturnom centru Karlovčani za primer... Drvena kućica, a za unučiće !!! Rodčija prilagodljivost... Opralja se sokak L. Pajić ... 26-ti rođendan BPC-eja !!! Sajt je privremeno nedostupan I ... Hor OŠ Dr Đ. Joanović - AS Srbije ! Majske vreline... Majske vrućine ... Pesak je prava stvar za sIgru... Nema korovuša... Moleraj...
 
..., dânima "natraške"...
Krenuti su radovi, naNašu rimokatoličku crkvu !!! Čim pored pruge, priPoznajem više nji, neg u selo O Halejevoj kometli... IjOpet nas je kiša zaobišla !!! Deca prikoBâšće i roda... Al se mlogo jelo, a za vreme vandrednog stânja !!! Drage posetijotckinje i poštovani posetijoci... Pečene ribe..., a na talandaru !!! Prvo voće, u toku godine... 100 RAZLOGA ZA 1 KLIK Razne makaze, a za šišanje žive ograde... Kad je neko dosadan..., ondak... Lasta..., saPrêd i sasTrâg... KaĆe, po baba Desinim, doći smak sveta ? Prvi zalazak..., a posla vandrednog stânja !!!
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...