Arhiva
NM Slika
dana...
..., samo za ovaj mesec, a "kav" zidni kalednar... ..., za sve mesece, a po godinama "izlaženja"...
 
..., na "ovaj dan", godinama "natraške"...
Ajd, još jedared, mobilni broj od Tog i Tog Nagrade jedanajstog Proleća Sime Cucića !!! Domaćo sovče II... Košarkaški centar - Ranko Žeravica !!! Kako se najbolje čuva rakija ? E, samo bi nam, još i to falilo !!! Pečet Beodre, a na poštanske markice... Tipično banatcki XXXXIII ... Sajt je privremeno nedostupan II ... Zgrada pošte je prid otvaranje !!! Smotra falklora I ... Prljena uveta i kožure ... TV na putu do majstora... Sadnja duvana... Štranjke...
 
..., dânima "natraške"...
Kad se izgubi nedeljom poslaPodna..., sve razbudi Krenuti su radovi, naNašu rimokatoličku crkvu !!! Čim pored pruge, priPoznajem više nji, neg u selo O Halejevoj kometli... IjOpet nas je kiša zaobišla !!! Deca prikoBâšće i roda... Al se mlogo jelo, a za vreme vandrednog stânja !!! Drage posetijotckinje i poštovani posetijoci... Pečene ribe..., a na talandaru !!! Prvo voće, u toku godine... 100 RAZLOGA ZA 1 KLIK Razne makaze, a za šišanje žive ograde... Kad je neko dosadan..., ondak... Lasta..., saPrêd i sasTrâg... KaĆe, po baba Desinim, doći smak sveta ?
 
DownLoad-ujte, odštampajte i nalep'te "digođ naZid",
novomiloševački kalendar, a za ovaj mesec...