NovoMiloševačka Slika dana - 01.10.2005

Infrastruktura...

Infrastruktura...

    Opis: Znate i sami, da u svakom naseljenom mestu "postojidu" tako nekakvi objekti, koji su stalno prisutni, pa "naNji'" ni ne obraćate pažnju...
     U gro-planu ove fotografije, prvo vidite "odušku" od gasne instalacije i "kav" što vidite, "pomalko" je iskrivljena. Obično i' ljudi "zakačidu sas" traktorskim prikolicama, kad "smotavadu" il' ga "direk opalidu, kav" što je tako "jedared" moja ćerka "sas aftom opalila"...
     Iza je šaht za vodovod i tu vidite da je neko "zdipijo" poklopac...
     Još dalje iza tog', ono što "se crveni" je novoposta'ljeno obeležje za telefonski "kabao", što baš "sadena ukupavadu" na svaki "ćošak", pa ni njima ne proričem "svetlu budućnost"...
     Dolazimo do novog, novcijatog "savobraćajnog" znaka, koji je prava poslastica za "iživljavanje noćni ptica" - dal' ga "okrenedu" il' iskrividu, svejedno je, tako da ni ovaj neće još dugo. Zasad' je samo "malko" okrenut na jednu stranu...
     E na kraju, skroz iza vidite armirane elektrobandere - njima se retko desi da i' neko "opali sas" kakvim vozilom, al' "iživljanja" nema, jer "imadu samoodbrambeni mekanizam" - STRUJU!!!

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Link sponzora   Link sponzora

  ...
Arhiva Slika dana:- po godinama !!!