NovoMiloševačka Slika dana - 11.11.2005

Jake magle...

Jake magle...

    Opis: Zadnji' nekol'ko dana, su karakteristični po jâkim, jutarnjim maglama...
     Stanomir Bodroąki je "na Crnu Baru" ( područje 'atara, na 5-om kilometru od sela, ka "Novim" Bečeju... ) im'o jedan od ekonomski najjači' salaąa - dok se nije "proPijo". Pre neg' ąto je sve to rasprod'o i "kupijo" kuću "u Miloąevo", najveći problem mu je "bijo" kad se "oľdere digođ u selo", pa noćom "peąke" treba da se vrati na salaą...
     "Drumom" il' prugom je bilo "najcigurnije", no ąta, ako ga "neki neUgleda", pa ga opali "sas kakvom limuzinom" il' "neDaj" Boľe "prigazi lokomativa", tako se uvek vrać'o najkraćim "putom" i to "priko" ledine...
     U zavisnosti od vremenske "situvacije", im'o je različite taktike oko orijentacije, pa mu je najlakąe bilo kad' je nebo "brez" oblaka il' kad' je mesečina...
     Kad' je oblačno, pa joą pada kiąa il' sneg, orijentis'o se "po vetrovima" - uvek je "tvrdijo", da "uTaj deo 'atara, postojidu" samo dva vetra i to 'ladniji "Severac" i topliji "Baąajidac". Kod prvog', trebalo je da ide u tak'om smeru, da mu "veter" najviąe "piri", tačno iza desnog "uveta" i glave, a kod drugog pravo u "buąu" od levog'. Ta vrsta orijentacije je uvek bila delotvorna, međutim nije "vaľila", kad' se "nadere od mekinjare" ( rakija "spravljana" od kukuruzne "prikrupe", kvasca i ąećera - zakonom zabranjena... ), jer mu "ondak" glava "utrne i bridi", a uąi "goredu", pa nije mog'o da oseti, "sas" koje strane mu "zebe". Tad' je im'o dve podtaktike: prva da "turi" prst u usta, pa ga tako vlaľnog digne "uVis" da oseti "sas" koje strane najviąe zebe, a ako je bilo "zdravo" 'ladno, pa ga je mrzilo da vadi ruku "izDľepa", "ondak" je zabaciv'o glavu "unatrag", pa se okreć'o "uKrug, dogud" ne oseti da mu "veter" najviąe "piri u buąe" od nosa...
     Ipak, najteľe mu je bilo kad' je tmurno, a jaka magla, jer "ondak" nema ni vetrova, pa je u tak'im "situvacijama" nekolk'o puta zalut'o il' jednostavno "prilegno u kakav jendek"...
     "Zajtra", čim svane, lako bi naą'o put do salaąa, a ostali ukućani bi ga "pravdali sledećim":

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Link sponzora   Link sponzora

  ...
Arhiva Slika dana:

- po mesecima !!!

- po godinama !!!

DownLoad-ujte, odštampajte i "nalepte digođ naZid aktualni
novoMiloševački" kalendar za tekući mesec...