NovoMiloševačka Slika dana - 20.01.2008

Deonica Akcionarskog mlina u ...

Deonica Akcionarskog mlina u ...

    Opis: Vredni saradnik "naNaš sajt", Nikola Budišin je "naNovo proNašo" nešto staro , a vredno pažnje - deonicu Akcionarskog mlina u Dragutinovu, u iznosu od ondašnji' pet 'iljada dinara...
    Izdata je 26-og avgusta, 1933-će godine, na:

    Gosp. Milan Doroslovac položio je ovu deonicu pet hiljada dinara i time stupio u sva prava i dužnosti, koje propisuju pravila ovog društva.

    Po potpisu u "doljnji desni ugao", zaključujemo da je isti "bijo" i kako je "napisato" - Pretsednik. Levo "odOTog" je potpisan Svetozar Konstativnoć, "kav" - Direktor...

    Ukratko, nji' dvojica su kupili tada'nji parni mlin, polovinom dvadesti' godina prošlog veka, koji je 1928-me godine u "veliki požar" skoro potpuno uništen, pa je "posla" tog' "rekonštrukcija" trajala dve godine. Tom prilikom je znatno osavremenjen opremom kupljenom iz Vranjeva, a koja je proizvedena u "Madžarsku", te je preradni kapacitet povećan na dva vagona "žita naDan".
    1936-te godine, zbog još veće efikasnosti, Konstatinović i Doroslovac "poDižedu" četiri ćelije za smeštaj 60 vagona "žita", koje se i "dan danaske koristidu, kav" i valjaru sukna ( suknaru... ), koja je koristila pogonsku snagu i toplu vodu iz "mline".
    Tad' je ukupno bilo "zapošljeno" 28-oro ljudi i radilo se 24 sata "naDan", kako za uslužnu, tako i za trgovačku meljavu. Od 100 "kila" predaog "žita", "dobivalo" se: 13 kg belog brašna, 47 kg 'lebnog brašna, 21 kg mekinja, 2 kg urodice i 1 kg rastura. Usluga meljave je koštala 16 kg žita, to jest 16 "odsto"...
    Proizvodnja je održana čak i u "vreme Drugog rata", s'tim da je 1942-ge godine Konstatinović "izPlatijo" Doroslovca, tako da je ovaj post'o "vlastnik" celog objekta, no "naŽalost" vrlo kratko, jer mu je "posla" takozvanog "oslabođenja, komplektnu" imovinu oduzela "novoVaspostavljena" komunistička vlast. "Stariji" su pričali, da mu je samo dozvoljeno da uzme "jankel sas" čiviluka i brzo napusti zemlju, što je i "uČinijo" i otiš'o "za Omeriku, di je nastavijo da živi"...

    Detaljnije o ovom' možete pročitati u "četvrtu knjigu" - Prilozi za Monografiju Novog Miloševa, autora Dragana Rauškog, "di na 83-ću stranicu" možete naći naslov - Razvoj mlinarstva u Novom Miloševu, čiji je tekst "sačinijo" Bransilav Bešlin...

    "Komplektnu" knjigu možete "skinuti priko našog" sajta u PDF format' i to u dve verzije:

 • Za čitanje - 650 Kb
 • Za štampanje - 5 Mb
 •      Kliknite na odgovarajući plavi link da bi počeli download-ovanje, a isto to možete uraditi i "sas" stranice DownLoad...

  Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

  Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

  Link sponzora
    Link sponzora

    ...
  Arhiva Slika dana:

  - po mesecima !!!

  - po godinama !!!

  DownLoad-ujte, odštampajte i "nalepte digođ naZid aktualni
  novoMiloševački" kalendar za tekući mesec...