NovoMiloševačka Slika dana - 10.10.2008

Kad i kako Lala bode sas brisom ?

Kad i kako Lala bode sas brisom ?

    Opis: Verovali il' ne, mi Banaćani čak i "uCrkvu nejdemo brez" brise ( "madžari je zovedu - bičke"... )...
    Brisa nam uvek "stoji u kožnju patašku", koja je okačena o "kajiš od čakšira"...

    "Pored ostali' ona nam služi "kav oružije", jer čak i mi umemo "poKadiKad da ograjšijemo", a "ondak lako oćemo da bodemo sas brisom"...
    Brisa "kav oružije" nije bila poznata u "svecku istoriju" do pojave "VelikoKikindckog dištrikta" ( 1774-te godine, u okvir' austrougarskog carstva, kog' su činili: "Srbski" Krstur, Jozefovo ( Novi Kneževac ), Mokrin, "Bašajid", Vranjevo, "Melence, Kumene, Taroš" i Karlovo... )...
    To je bijo pokušaj tada'nje carice, "Marice Terezijanske" da vojnike graničare "priVole" da više "neRatujedu", neg' da se bavidu "sas zemljom" ( pogledajte opis grba Karlova... ), pa je "uTu svrhu" zabranila bilo kak'o vatreno, a i oštro "oružije" duže od pedlja ( "raztojanje izmeđ vrja" palca i malog prsta, kad' se "razŠiri" šaka "odrastlog" čo'eka... ) !!!
    E "ondak" je "tim" zakonu "dosKočijo" jedan naš Banaćan, koji je "uDršku smestijo" sečivo, a koje se "okolo" osovine "naKraj", izvlačilo napolje, pa se dobilo "oružije" dugačko dva "pedlja" !!!
    Pogledajte još 'edared naslovnu i sledeću fotografiju, pa će Vam sve biti "jastno"...

    E..., da se vratimo na temu "posla" ovog', kratkog', istorijskog' uvoda - Kako Lala bode "sas" brisom, zavisi od težine "dobivene" uvrede..., pa kaže:

 • Kad' ti neko "oPcuje" oca il' brata, "ondak sas palcom" i kažiprstom skratiš sečivo na dužinu jednog palca i brzo i stino bodeš više "puti" po "trbuvu" ( stomaku ... ) protivnika...

      Taj mož' da "priŽivi, brez" veliki' posledica...

 • Kad' ti neko "oPcuje" sestru, "on'ak" mu pustiš "cevo" pedalj, što znači celo sečivo i to "jedared" u "trbu" ( stomak... ) i još ga "malko nako kav" zavrneš..., "kav uKrug"...
      I taj mož' da "priŽivi", al' "sas" teškim posledicama...

 • A kad' ti neko mater "oPcuje", e ondak "sas" tri prsta u'vatiš kraj drške od brise i ubodeš neprijatelja "odozGorena" pored vrata, a iza ključne kosti i još je "ondak sas" dlanom "uTabaš" do kraja, da se ni drška "neVidi", što znači cela dva "pedlja", a sve u "pravac srceta" !!!

      E..., taj "cigurno neMož da priŽivi" i tom ni "neVadidu" brisu, neg' ga tako sa'ranidu "sas šnjomena" !!!

 •     Mi Lale smo poznate kako imamo debele živce, no kad' se baš "priTera svaka mera, poslednjo" upozorenje glasi:

 • Ej..., UDARIĆU te "sas" brisom !!!
 •     "Posla" tog' je "gotavo"..., "posla" tog' nam se brisa sama otvara "uDžep il' iskače iz "pataške"..., "ondak" je bolje da bežite "odNas" !!!

      Što je još i najgore od sveg' tog' i naše Sose su tak'e...

      ..., tako da čak ni rođenoj ženi - ništa "neSmeš oPcovati" !!!

  Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

  Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

  Link sponzora
    Link sponzora

    ...
  Arhiva Slika dana:

  - po mesecima !!!

  - po godinama !!!

  DownLoad-ujte, odštampajte i "nalepte digođ naZid aktualni
  novoMiloševački" kalendar za tekući mesec...