NovoMiloševačka Slika dana - 11.06.2009

NM - SPA DESTINACIJA II ...

NM - SPA DESTINACIJA II ...

    Opis: Pre neg' što nastavite da čitate ovu Sliku dana, jako bi bilo važno da pročitate jučera'nju, tako što KLIKNETE "ODENA"...

    "Preknjuče" smo imali "gostiju" i iz inostranstva i iz Republike i iz Pokrajine i "izObštine", a na prezentaciju:

MASTER PLANA RAZVOJA TURIZMA

NOVO MILOŠEVO

- Spa destinacije -

    A kako je sve počelo ?
    Od polovine sedamdeseti' godina prošlog veka, zgrada kaštilja je nekol'ko godina "zvrjila" prazna, da bi se "ondak odNje" napravijo pogon 'emijske industrije HINOM ( Hemijska Industrija NOvo Miloševo... ), "kojom" tu svakako nije bilo mesta...
    Evo kako kaštilj izgleda "odozGorena", a na fotografiju koju je iz "avijona naČinijo" Čedomir Žeravica:

    Elem, kad' sam od 1992-ge, do 1996-te "bijo na fukciju precednika" novobečejske "obštine, sas" ondašnjim "rukovodctvom" Hinoma sam "postigno" dogovor, da se "priSelidu u industrijsku zonu", ( "di je danaske" 'talijanska firma Italtex-Intimo, a na ulaz' u Miloševo iz pravca Novog Bečeja, pošto su svakako bili "kirijaši"...
    Istovremeno su trajali pregovori za buduću upotrebu kaštilja, od koji' je jedna bila "najIzvestnija" - za banjsko, zdravstveno, turistički "center" !!!
    Naime u "divane sas rukovodctvom" NIS Proizvodnje, a na "osnovi dugogodišnjog" ispitivanja pri traženju nafte i gasa, došlo se do saznanja da ispod našog sela osim bogatog nalazišta prirodnog gasa, "postojidu" i geotermalne vode !!!
    Dva sloja su bila posebno interesantna i to "kav" prvi "negdi" na devecto "meteri" dubine "sas tamparaturom odOko" šezdes't stepeni i "kav" drugi, posebno interesantan, na oko 'iljadu i pecto "meteri, sas okolo" devedes't stepeni. Mešanjem ta dva sloja u desetak različiti' "talova", bi se dobila idealna geotermalna voda za jedan banjski "center", u kom bi kroz bušotine vredne "okolo" dva "milijona" dolara, NIS Naftagas učestvov'o "kav" jedan od ulagača...
    Rezultati analize vode su bili tak'i, da je bilo zainteresovani' i stranjski', a i domaći' ulagača, u jedno "budućo" deoničko društvo, koje bi napravilo banju "sveckog kova", pa se čak i pristupilo "rejalizaciji oerodroma" za male "avijone", izgradnji "drumske zaobilaznice okolo" Novog Miloševa, revitalizaciji željezniče pruge itd.
    "NeTreba" da vas "podcećam" na proteklu, drugu polovinu devedeseti' godina, koja se naKraj završila "sas bombardovanjom", pa se "izOTi" i drugi razloga, od projekta privremeno odustalo...

    E, "sPočetkom" ove nove dekade, veka i milenijuma, "posla demokratcki" promena, sekretar Mesne zajednice Saša Vojnović i načelnik za komunalne delatnosti u "obštinu" Novi Bečej Dragan Rauški, su pomenuti projekat "naNovo krenuli" !!!
    "Kav predctavnici" MZ Novo Miloševo su stupili u kontakt sa austrijskom zdravstvenom kompanijom VAMED, koja se "sas" svojim "uspeštnim", modernim termalnim wellness spa centrima već dokazala "kav" sposobna za razvijanje, "financiranje", izgradnju i "uspeštno" upra'ljanje na značajne turističke objekte, a na turistički "nerazvijena područja", a sve z odgovarajuću podršku lokalnih vlasti...
    I "posla izvestnog" vremena, VAMED je izrazila prve nagoveštaje, da ozbiljno razmatra "mogućo" angažovanje na spa "projekat kodNas u Novo Miloševo" !!!

    Dalje je sve "išlo" ovako:

     Prema članu 72/1/1 Zakona o javnim nabavkama i odlukom broj 404-02-00387/2008-16 od 19.septembra 2008 kompanija Oberer Consulting bila je, od strane Ministarstva za ekonomiju i regionalni razvoj, izabrana za izradu poslovnog master plana za Novo Miloševo kao turističku destinaciju. Ugovor je bio potpisan 25. novembra 2008 godine u skladu sa procedurom o javnim nabavkama broj 300/2008 Detaljan sadržaj projektnog zadatka kao i način realizacije istog bio je dogovoren sa MZ na prvom sastanku održanom 10. decembra 2008 u Novom Miloševu. Uslovi poslovanja kompanije Oberer Consulting GmbH su integrisani deo ovog zadatka.

    NASTAVIĆE SE...

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora

  ...
Arhiva Slika dana:

- po mesecima !!!

- po godinama !!!

DownLoad-ujte, odštampajte i "nalepte digođ naZid aktualni
novoMiloševački" kalendar za tekući mesec...