NovoMiloševačka Slika dana - 09.10.2009

Došlo naRed i pečenje rakije...

Došlo naRed i pečenje rakije...

    Opis: Milan Baštovanov - Apaš, peče rakiju komovicu, a posla berbe grožđa, koju ste mogli "odena" da pratite, u "jedan mali" serijal...
    Kliknite na "plavi link", pa baš izračunajte - kol'ko "atprilike" treba dana, da bi posla berbe, mogla da se peče rakija..., da Vam "neBi" sad' mi računali - to je neka velika matematika !!!
    Za one koji "neZnadu", kroz detalje ćemo dati kratak opis, kako to ova "sprava" ustvari radi...
    U "bakarni sud" levo se sipa "komina", to jest', kako bi Vam to kazali - sirup ot "voća", u koji je "prirodan" šećer, već "priRadijo" u alkohol, ispod kog' se loži ( pogledajte crvenilo "ot" vatre ispod... )...
    Na vr' tog' kazana je debela, bakarna cev, kroz koju posla "određene tamparature, krene" alkoholna para !!!
    Kraj te cevi se nasta'lja u "spiralu" kroz "drugi sud", koji se zove "stabarka", a što je "ustvari" posuda napunjena "sas" ladnom vodom, da bi se alkoholna para kondenzovala u rakiju - čista destilacija !!!

    Izum - samo "taki" !!!

    Kraj cevi se "zove" - lula i tu je "zdravo jako" važno, da se stalno "gledi" u mlaz i pažljivo loži vatra ispod kazana ( u "ovaj slučaj", kad' se "peče" komovica, najpreciznije je "sas prućom" od vinove loze... )...

    ..., jer je bitno da "bidne" što 'ladniji, što znači da što sporije curi !!!

    "Atprilike", prva litra kad' "krene", se osta'lja "naStranu", jer tu, "kažedu štručnjaci", ima najštetniji' sastojaka...
    Rakija curi prvo u "jednu manju posudu", da bi se "sas" vremena na vreme merila u "gradima" ( stara jedinica mere za količinu alkohola... ) kol'ko je "jaka" i tako se "tera" dok ima alkohola, a pre "priPicanja"...
    E sad'..., "di" ima vatre, ima i dima, a i još po nečeg':

    Evo "malko" detalja "poTom pitanju": prvo što se uočava je olba, napunjena otočenim vinom "posla" berbe i muljanja grožđa...
    "Kav" što vidite, već ima lepu "farbu, ijako" je "jošte" uvek blago zamućeno, a što se tiče ukusa, jako je pitko, "pogotovu" što još blago "rezi"...

    "Tucana" paprika služi da se "sas šnjomena" blago pospe, ono što visi "gorena"...

    ..., a to je slanina od gronika, koja se blago "priPrži naVatru" ispod kazana i onako "metne" na komad "odCečena leba" !!!
    To "ide" onako "uzPut" i verujte nije "niMalko" lako paziti i raditi više stvari "odJedared", pa još i "uzPut koji put oKreniti" ručicu mešalice za "kljuk u kazan", da "neBi zaGoro" !!!

    "NaKraj", kad' se potroši sva komina, rakija se sipa u kazan, pa se sve ponavlja i "ondak" se dobiva "priPečenica" !!!

    Eto..., a "mlogi znadu" samo da "pijedu" rakije, a ne i kako da je "naPravidu"...

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora

  ...
Arhiva Slika dana:

- po mesecima !!!

- po godinama !!!

DownLoad-ujte, odštampajte i "nalepte digođ naZid aktualni
novoMiloševački" kalendar za tekući mesec...