NovoMiloševačka Slika dana - 08.11.2009

Opet o repi ...

Opet o repi ...

    Opis: Kad' počne "pozna" jesen i dobro "oKiša, kav" što je baš "oKišalo" zadnji' dana, "repari" tek "ondak počnedu sas" transportom repe...
    "PriTom" nemilosrdno "uništavadu" lokalne "putove", a koje naše selo "o svom trošku obDržava"...

    "Posla Drugog rata", kad je "naVlast" bila, što ono "kažedu - diktatura prolatarijata, paori" su "zdravo jako" teško "živili. Mlogima" je oduzeta zemlja, stoka, salaši, kuće, pokućstvo, a od onoga što im je "priOstalo", trebalo je stvoriti za "takozvatu" OBAVEZU, u vidu "poljaprivredni" proizvoda. Ko to nije mog'o da izvrši, a obično je tako bilo, mor'o je da plati, a ako ni to nije im'o, dalje bi mu se otimalo od imovine i tako prosjačkog štapa !!!
    "Ondak" je i nastala uzrečica - da je "pod Turcima" bilo bolje, jer je "bijo" samo "deseterac" ( robni porez, u "visinu" desetog dela od godišnji' prihoda... )...
    "Malko" nade se pojavilo "sPočetkom" pedesti' godina prošlog veka, kad' smo se od Rusa nekako otrgnuli, "iJako" su se većina stvari "jošte" uvek delile na tačkice i bonove ( a što je, da Vas "podCetimo" i milošević uv'o sPočetkom devedeseti'... )...

    Baš "uTo" dob'o, država je nudila "paorima", da što više "sijedu" repe i za svako "poSijano" jutro im je ponudila po dva džaka šećera unapred, što je naročito domaćice oduševilo !!!
    Raditi repu je bila "muka živa", počev od "sijanja", koje se vršilo uz pomoć sijačica Meliher, a koje su "zaPravo" bile žitne, pa su se pojedine lule zapušavale, da bi se dobilo pedes't "cantimetara" izmeđ' brazdi. "Posla" tog' se vršilo ručno proređivanje "sas" motikom, da bi rastojanje u brazdu izmeđ biljaka bilo "okolo" dvades't, dvades't i pet "centi", pa "ondak" ručno vađenje "uJesen", obično "poBlatu", pa se dešavalo da su se zaprežna kola "zaGlavljivala" pod velikim teretom..., ta šta da Vam pričamo - sve Vam je "jastno"..., a sve to samo "zaTo" što su žene 'tele da "imadu" šećera "uKuću"...
    I tako je "odOTe" silne muke, "sPevana" pesma:

    Ao repo, ala sam naklepo.

    Kad' sam šećer jeo,
    Ja sam lepo pev'o.

    Kad' sam repu kop'o,
    Ja sam ženu šop'o.

    Kad' sam repu vuk'o,
    Ja sam konje tuk'o.

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora

  ...
Arhiva Slika dana:

- po mesecima !!!

- po godinama !!!

DownLoad-ujte, odštampajte i "nalepte digođ naZid aktualni
novoMiloševački" kalendar za tekući mesec...