NovoMiloševačka Slika dana - 10.05.2011

Kad sam išo u Adu V ...

Kad sam išo u Adu V ...

    Opis: Prilaz novom' mostu "prikoTise, izBačke"...

    Jes' da je "mlogo", al' morate pročitati "predhodne" nastavke ovog' serijala i to "ot": 06.05.2011-te, pa "ondak ot" 07.05.2011-te, "kav" i "ot" 08.05.2011-te i naPosletku 09.05.2011-te...

    
Klikni za sliku... Klikni za sliku... Klikni za sliku... Klikni za sliku... Klikni za sliku... Klikni za sliku... Klikni za sliku... Klikni za sliku... Klikni za sliku... Klikni za sliku...

    Ako na "mapu" klikćete "sas mišom" na zelene tačke i to "sas sLeva", pa "naDesno", vidićete "sledećo":

    Most, u pogled' "sas" naše, "banatcke" strane...

    "Sas" mosta put ide ka "rastkrstnici sas" kružnim tokom "savobraćaja"...

    Evo pomenute "rastkrstnice, u vidu panorame...

    Napomena - da bi je vidl'i celu, "prePužavajte" strelice za levo - desno ispod fotografije...

    Na sám početak puta "zaBočar", su "kav" počeli neki radovi...

    ..., no to je krátko i posla tog' su "geométeri" samo "izKolčili kudana" će ići put...

    Na "sledeću fotografiju" vidite mesto, "di" se spajadu taj "kav" budući nov' put, "sas" postojećim Boćar - Padej, al' tu još ne prelazi prugu...

    ..., neg' nekol'ko kilométara dalje...

    Tu je prvi problem ovog' puta ( prelazi "priko" pruge su "predctavljeni sas" žutim tačkama... ), jer bi na ovo mesto mor'o da se napravi prvi, "ot" dva nadvožnjaka, a drugi bi treb'o da "bidne" na izlaz' "izBočara" prema Miloševu...

    Pogled ka Tisi...

    Pruga za Padej i "Subaticu"

    Pruga "zaBočar"...

    Put "zaBočar"...

    Crvena "štrafta naMapu predctavlja" put, kojim bi trebalo da se ide do mosta i to "priko" Bočara, uz uslov da se "naPravidu" dva nadvožnjaka "priko" pruge Novo Miloševo - "Subatica" i proširi deo "postojećog" puta Bočar - Padej...

    Plava "štrafta" je nov put, koji je "ot" početka "bijo zaCrtat"...

    U "Novo Miloševo", bi iš'o "direk" na "Kikindcke terazije", to jest na "postojeću raskrstnicu sas" kružnim tokom "savobraćaja" ( iz Partizanske ulice... ) i prugu bi "prilazijo priko postojećog" nadvožnjaka...

    "NaSlućivate", da je razlog u korist puta "priko" Bočara čisto političke, a ne "racijonalne" il' ekonomske prirode, u smislu, da to selo više "neBidne", što se ono kaže - "slepo crevo"...

    No, ono što je najvažnije, jeste, da je most tu "di" jeste, a za ostalo ćemo se snaći - kad' tad'... !!!

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora

  ...
Arhiva Slika dana:

- po mesecima !!!

- po godinama !!!

DownLoad-ujte, odštampajte i "nalepte digođ naZid aktualni
novoMiloševački" kalendar za tekući mesec...