NovoMiloševačka Slika dana - 09.08.2011

USFV Teodor Pavlović, je očo u Italiju !

USFV Teodor Pavlović, je očo u Italiju !

    Opis: Na poziv "precenika" organizatora, Međunarodnog festivala "falklora, našo" USFV ( Udruženje Seoskog "Falklora" Veterana... ) Teodor Pavlović, će "ot" devetog, do "trinajstog" avgusta, "predctavljati" Srbiju, na "Međunarodni fastival falklora", u 'talijansko mesto Verbikaro !!!

    "Jučeraske zajtra", o'ma' "posla" ponoći...

    ..., trides't i pet članova "falklora" ( najmlađi ima "petnajst", a najstariji pedes't i sedam godina... ) je "krenilo" u Južnu Italiju, skoro, pa "naKraj" čizme, kako popularno "zovedu talijansko poluOstrovo"...

    Put je "dugačak, blizu" dve 'iljade kilometara i to "priko Hrvatcke" i Slovenije...

    Da bi "uobšte očili" u Verbikaro, "poBrinila" se "obština" Novi Bečej, koja je platila put "donde", a 'ranu i piće "zaPut" su obezbedili Gerontološki "center", PRO-MES D.O.O., MBM AUTO D.O.O i "Radijo" NB, svi iz Novog Bečeja...

    Nije mala stvar, da selo "kav" što je "našo, "predctavlja" Srbiju na "jedan međunarodni" festival i to je svakako "dika" za većinu meštana Novog Miloševa !!!

    Kažem - za većinu, jer "naŽalost", niko "ot" čelnika Mesne zajednice Novog Miloševa, nije "bijo" da isprati naše "falkloraše", a kamoli da im išta pomogne za "ovaki" put !?!

    "PriTom" Vam moramo "naPomeniti", da postoji odluka Saveta Mesne zajednice, da se za "fukcijonisanje" ovog' udruženja, mesečno izdvaja trides't 'iljada dinara. Međutim, to se ne poštuje, tako da su "neke zadnje novce", dobili još maja meseca i "odTad", što ono "kažedu" - "ni kletog" dinara, pod izgovorom, da je za renoviranje Omladinskog doma, potrošeno "mlogo" novaca, te da se to "odbiva ot njine apanaže" ?!?

    Za tak'u tvrdnju, nazovi - "vrhuške" Mesne zajednice, je "kav" prvo, "nuždna" odluka Saveta, a ne "slabodnog" tumačenja, prvenstveno "aktualnog" sekretara, pa dva "potPrecenika", pa "naKraj" i "precenika" Mesne zajednice ( kog' niko ništa i "nePita", al' koji "zDušno stoji" iza mišljenja prethodno "naBrojati"... )...

    "Kav" drugo, Omladinski dom je "vlastništvo" Mesne zajednice, a ne USFV-a ( Udruženja Seoskog "Falklora" Veterana... ) Teodor Pavlović, kojim' je odlukom Saveta isti dat na "brezPlatno" korišćenje, na neodređeno vreme, pa im se "neMož" odbijati ulaganje za renoviranje Omladinskog doma, a na uštrb mesečne "apanaže" !!!

    A "kav trećo", ono što su dobrovoljnim radom "naTaj objekat", uložili članovi, prijatelji članova, rođaci članova, pa i roditelji članova, "privazilazi" sva "financijska" ulaganja, "kojog", da sad' tako kažemo - "sevoski" moćnici "oćedu" da "oMaloVažidu" !!!

    I "sledećo", četvrto po redu..., pomenuti objekat, svakako nije lično i što "kažedu" - personalno "vlastništvo" pomenute četvorke, pa da "imadu" il' da su imali lični interes "okolo" njega, pa "odTud" i čudi "njina" preterana briga okolo sveg' tog', kad' u Statut' i Poslovnik' o radu Mesne zajednice Novog Miloševa, "nePiše" da moradu da se "oTim brinedu", neg' samo da "sproVodidu" odluke Saveta !!!

    "NaŽalost", ovo nije jedini loš' primer, kako "fukcijoniše" naša Mesna zajednica, pa "zaTo" molimo sve "Milošefčanke" i "Milošefčane", da se "priDružidu" akciji prikupljanja 10 "odCto podPisa" meštana "sas" pravom glasa, a za "razPušćanje postojećog" Saveta Mesne zajednice i "razPisivanje" novi' izbora !!!

    Izmeđ' ostali', svoj "podPis" možete dati, u - PC-dućan BeoDra S.T.R.

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora

  ...
Arhiva Slika dana:

- po mesecima !!!

- po godinama !!!

DownLoad-ujte, odštampajte i "nalepte digođ naZid aktualni
novoMiloševački" kalendar za tekući mesec...