NovoMiloševačka Slika dana - 11.07.2013

A što je smenjen, Dragan Belić I ?!?

A što je smenjen, Dragan Belić I ?!?

    Opis: Ova izjava, "aktualne precenice" Mesne Zajednice "Novog Miloševa", Aleksandre Đuričin, je "izišla" u "najnoviji, julski broj - Novobečejskog informatora...

    Da "bidnem" sasvim iskren, nisam baš tol'ko "ciguran", da će ova vest doneti ičeg' dobrog', onim' koji su je smislili i rešili da je "obJavidu", jer "drugoJačiji orgumenata" i povoda ima "doleko" više..., no..., šta je, tu je..., idêmo rêdom !!!

    Po "osnovi" Zakona o informisanju, "doGovorijo" sam se, "sas" glavnom i odgovornom urednicom Nevenom Subotić, da se u "sledeći, avgustovski broj" pomenutog mesečnika, pojavi moj "demantij", a dok se to "neDesi", evo ga za javnost, u "dužom" obliku i u nekol'ko nastavaka !!!

    Evo i prvog, da tako kažem - uvodnog nastavka...

    Kod konstituisanja "aktualnog" Saveta MZ i posta'ljanja "fukcijonera", koaliciju su činili odbornici LDP ( 6... ), SRS ( 6... ), DS ( 4..., među kojima sam i ja, kao vanstranački kandidat... ) i jedan kandidat grupe građana, što je ukupno "sedamnajst" !!!

    Po "ondašnjom" dogovoru, LDP je ( "kav najjača snaga", kako su "ondak" sâmi za sebe govorili, a "brez" jasne "matematike"... ), "dao precenicu", a SRS i DS po "potPrecenika" !!!

    Ako bi "sadekana priSkočili" vreme od osnivanja, pa do "danaske" i "vidii" broj aktivni' odbornika, na "sastanke" su "redovni" iz SRS-a, DS-a, kao i odbornik grupe građana, dok iz redova LDP-a, troje odbornika više ne "dolazidu", od koji' je jedan čak i pismeno dao ostavku, jer "je priSelijo" u inostranstvo !!!

    "Daklem", što se stranaka i partija tiče, "brojčano", LDP ima najmanje odbornika !!!

    Da stvar "bidne" gora "poNji", jedan od preostali' troje ( međ' kojima je i "precenica"... ), je žestok' kritičar i protivnik, sveg' onog', šta, ko i kako se "radi" u "postojećom" Savetu MZ !!!

    "NaStranu", još i to, što je "naMesto" odbornika iz LDP-a, koji je dao "oPravdatu", pismenu ostavku, mor'o biti posta'ljen sledeći kandidat, "rangirat" po izbornim rezultatima, "naŠta" sam i otvoreno ukaz'o, a što bi još i dodatno "izKomplikovalo matematiku okolo" pomenute - "najjače snage", jer je "taj" sledeći "kandidovat isprid" grupe građana !!!

    E, "iJako" to, da tako kažemo, pravno i zakonski, baš i nije ispravno, "precenicino" obrazloženje je bilo, da se imenovânje novog' odbornika "neće desiti", uz dogovor "sas obštinom" Novi Bečej ( čitajte - "precenikom obštine", koji je, ako možda "neZnate", iz LDP-a... ) !?!

    Pa evo, za uvod i za prvi nastavak tol'ko...

    NASTAVIĆE SE...

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora

  ...
Arhiva Slika dana:

- po mesecima !!!

- po godinama !!!

DownLoad-ujte, odštampajte i "nalepte digođ naZid aktualni
novoMiloševački" kalendar za tekući mesec...