NovoMiloševačka Slika dana - 21.01.2015

Vino, ot stare sorte novak II ...

Vino, ot stare sorte novak II ...

    Opis: Vino, od stâre vinske sorte grožđa, a koja se zove - novak, smo Vam "prectavili" više "puti" i izmeđ' ostali' i "naSliku" dana od - 28.11.2009-te...

    Evo još 'edne priče, "vezate zaTo" vino...

    Sredoje Popov, "alijas" - Sreja Tikač, je jedne godine im'o slab rôd ratarski' proizvoda, te je "bijo" prinuđen, da tokom zime, izda jedan deo zemlje u arendu...

    Pozv'o je "zajinteresovanog", a o'ma' i doktora ( "fiškala", advokata... ), da napravi ugovor i ujedno "bidne" i svedok prilikom isplate...

    Naravno, on nije 'teo da se "preKaže", da mu je "arendiranje" 'itno, a kako nisu imali ni ogreva za grejanje, dogovorijo se "sas" ženom, da ona "kav" stalno žari peć, "sas" žaračom, dok su gosti tu...

    Čim su stigli, domaćin im je o'ma' sip'o pomenuto, ( kako su ga još i "zvâli, lûdo"...) vino od novaka i dok su tekli pregovori, tako su gosti i počeli da se "razGrejavadu" i "razKomoćivadu"...

    "Tamo negdi posla" pete čaše vina, doktor reče:

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora