NovoMiloševačka Slika dana - 08.02.2015

Zadružni dom - izgradnja...

Zadružni dom - izgradnja...

    Opis: Stâri, Zadružni dom, u "center" sela...

    "Posla Drugog" rata, ovak'i objekti su bili parti'ski, tipski "zadatci" izgradnje, "uSvako" selo" slične veličine, u "Vojvodinu" ( melenački je vrlo sličan... )...

    "Sas" vremena na vreme, odgovorni su išli u "pokajinu", da "podnesedu" izveštaj o izvršenju, pa je tako i naš dugogodišnji "precenik" sela, Pajić Bâba Milenko, "bijo jedared, po pozivu"...

    "Divan" je "bijo" kratak i "atrilike ovaki":

    Na svu sreću, taj što je posta'ljo pitanja, je "bijo" dovoljno priseban, kulturan i svestan, pa se izder'o na sagovornika:

    U "mloga" kolonistička mesta "po Vojvodini, nisu nikog' ni pitali, neg' su o'ma' porušili crkve i napravili raznorazne objekte, a naše su se, eto ipak izvukle..., da tako kažemo...

    Da bi se ipak "izGradijo" Zadružni dom "saSlike", porušeni su "mlogi" oduzeti salaši, "zabati sas sevoski" kûća, koji su bili okrenuti ka bašćama, pa "ondak", "baštenski" zidovi od cigalja, izmeđ' "placova, kav" i pomoćni objekti od istog materijala ... i ko zna šta još ne sve...

    Kad' je 1994-te Zadružni dom izgor'o, "mlogi" su tvrdili, da je to baš "izOti" razloga...

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora