NovoMiloševačka Slika dana - 17.02.2015

Čizma glavu (ne)čuva ?!?

Čizma glavu (ne)čuva ?!?

    Opis: "Cigurno" Vam je dobro poznato, makar iz "kavubojski" filmova, da se baš i "neTrpidu", oni što "čuvadu" krave i oni što "čuvadu" ovce...

    E, "ima to godina", kad' je jedan, "kav kravar", doš'o "zajtra" do evedre od ovaca i "zaMolijo, kav ovčara", da "malko odCpava", kod njega u "kolebu", jer je navodno, "coljo" celu noć u "kafanu" i "svirali" su mu "svirci" i pevala mu je pevačica !!!

    I šta će, "kav ovčar" ga je "primijo", al' tek kad' mu je "kav kravar" kaz'o, da "neTreba" da brine za krave, jer će i' "kerovi" ćuvati...

    Kako je leg'o, tako je i zasp'o...

    Gledajući, kako da mu naudi, čoban je "primetijo", da spava obuven, te mu je "poLagano" izuo jednu, pa o'ma' "zaTim" i drugu čizmu i "ondak" je "obaDve metno" na "kolebu"...

    Kasno "poslaPodna", eto kravara, onako samo u "čarape", kod čobana "naLedinu":

    On je čak "mislijo", da se sâm i izuo !!!

    Uglavnom, da "neDužimo", čoban mu je naš'o više "fêli", stari' čizama, al' su sve bile od različite "firme" i različite veličine i jedva su nekako "uParili" dve desne, da mu kako-tako "odGovaradu"...

    I tako je kravar, jedno dve nedelje iš'o po ledini, "sas" te dve, desne čizme !!!

    "NaPosletku" ga je zvao čoban i dao mu one njegove čizme, koje ovaj ni pozn'o, pa mu se i "dân-danaske zaFaljiva" na "učinjenom" !!!

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora