NovoMiloševačka Slika dana - 30.03.2015

Novomiloševački šporet, a naCunce I !!!

Novomiloševački šporet, a naCunce I !!!

    Opis: Paz'te sad', pa ovo..., energija "direk" iz "vasijone", a u "službu" kuvanja čuvenog, "laloškog, nedeljnjog" ručka, na - "novomiloševački šporet", a "naCunce" !!!

    Sve što Vam treba, je "odPadni" materijal, dakle, stari tanjir od "satelitcke" antene, na "čiju površinu" treba da zalepite "kujinsku", aluminijumsku foliju ( naravno, "glackava" strana treba da je okrenuta ka "gôrena"...)...

    "PriTim" je važno da zapamtite, da "tanjir spreću satelitckog, tevelizijskog" prijema, treba po vertikali, okrenuti "naGlavačke"...

    Za nosač možete "izKoristiti štoGuđ" Vam se nađe pri "ruki", pa sam tako, ja barem, uz'o kolica na dva točka, za nošenje džakova i pivsku "gajbu", praznu naravno...

    Ostalo je još, da "naMesto" onog' "mičigova, di" se veže "kâbal" od antene, smislite i namestite neki nosač za "šepru" i to je sve !!!

    E, "uTaj nosač", to jest' "šepru, upirete" žižu od tanjira, pomerajući kolica levo-desno, dajući šporetu azimut i gajbu piva "napred-natrag", dajući mu levitaciju, a sve "kaCuncu", kako se ono kreće "naNebo" !!!

    "Kav" što vidite "sas" fotografija, jučera'nji dân, baš i nije "bijo" dobar za kuvanje, jer je "naNebo" bilo "mlogo" oblaka, a šporet ipak râdi "naCunce" !!!

    No i pri tak'im uslovima, "posla" jedno, dvadesetak "minuti", kad' sam priš'o "novomiloševačkim" šporetu, a "naCunce", čuo sam iz "šepre", dobro poznat' zvuk, kako voda vrî...

    ... i čim sam "digno" poklopac, "vidijo" sam - da se "kronpir" kuva !!!

    Možete misliti, kako sam "uTaj momenat bijo" srećan, "neMogu" Vam opisati..., "uGlavnim", pošto sam "kući bijo sâm", o'ma' sam se "priko" telefona "fâlijo najbližim" i "mojim dobrim" !!!

    Što ono "kažedu", đavo mi nije dao mira, pa sam "ondak rešijo", da "posla kronpira" i sos od mirođije...

    ..., skuvam na - novomiloševački šporet, a "naCunce" !!!

    Molim Vas lepo, "priTim" je "zdravo, jâko" važno, da koristite sve mere opreza i zaštitni' "sredctava, poGotovu" što se tiče "očiju"...

    Ubrzo "zaTim" i sos je proključ'o i "bijo gotav" !!!

    A šta mislite, šta sam skuv'o na - "novomiloševačkim šporetu", a "naCunce", kad' sam "posla nedeljnjog" rûčka, "mâlko odCpavo" ?!?

    Već "odâvna", mi nije tako prijala !!!

    Eto, da nije ove bêde, nemaštine i "financijske" krize, "neBi" ni mi, miloševačke "reduše" ovako "špekulisale", a da što jeftinje "prođemo"...

    Jedino što me brine, je to, kako li će ovi "aktulani, kav" političari, kak'i su "alavi", doskočiti ovoj "vasijonskoj", a "brezPlatnoj" energiji, pa da i oni nešto tu "ušićaridu" ?!?

    Ko je pomen'o akcizu ?

    NASTAVIĆE SE...

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora