NovoMiloševačka Slika dana - 21.04.2015

I ja sam zapatijo morke !!!

I ja sam zapatijo morke !!!

    Opis: "ZaFaljujući begešaru sevoskom", Srđanu Rakiću ( alijas - Cincar Veličanstveni... ) i ja sam "zapatijo" morke !!!

    On ima ukupno, "priko" sto komada, kako kaže Komlov, što moraka, a što morkaca i na "naslovnu", a i "sledeću sliku", vidite samo deo tog' jata !!!

    One "voledu", da "izađedu" na "sokak", al' se prvo, "kav mâlko bojidu"...

    Inače, nji' čuva jedan veliki "kerov" i teško "onim, koji" bi se usudili, da i' "napadnedu" !!!

    Evo i jednog' môrka, koji je prist'o, da se slika !!!

    I tako je meni Cincar, "naPoklon" dao sedam morčiji' jaja...

    ..., za koje sam "naPakovo" novo "gnjizdo"...

    ..., a sve to, zbog jedne male, bele titinke, koja se "razKvocala"...

    ..., a što je sîlno "zajinteresovalo" jednu "gušanku"...

    Svakako ću Vas obavestiti, šta je i kako je titinka sve to obavila, a za dvades't i osam dâna, kol'ko ovoj vrsti živine, treba da se "izLežedu" !!!

    E..., a kad' sam "krećo" od Cincara, jaja sam "smestijo" po džepovima, pa sam se zabrin'o, da i' slučajno "neRazbijem, naŠta" je "proKomentariso, sas" sledećim:

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora