NovoMiloševačka Slika dana - 11.09.2015

Buca ponovo peče !!!

Buca ponovo peče !!!

    Opis: Ovi' dana je, "po selu poLepljeno mlogo" ovak'i' "plekata", što mogu samo "milošefčani" da "razumedu", pa evo krâtkog objašnjenja za ostale...

    Sâm kazan, ste mogli da vidite "naSliku" dana od - 12.10.2005-te, pod naslovom - Vesela mešîna...

    A Zenduća, je porodični "špic-namet" profesora Nedeljka Nede Radnovića, koji je "po struki bijo" fiziko-hemičar, jedan od prvih u "takoZvatu" - Titovu Jugoslaviju. On je recimo, jedini "uTu državu", kako se to "ondak" govorilo - od Triglava do Đevđelije ( "tolmačenje" za mlađe, a koji to "neZnadu" - od Slovenije do Makedonije ... ), "obdržavo" prve, veštačke bubrege za dijalizu...

    "Penzijoniso" se, "sPočetkom" nesrećni', devedeseti' godina prošlog veka, no znate i sâmi, da svaka "diktatorska" vlast, a "poGotovu" ova "aktualna, kav" prvo, "neCeni znanje", neg' samo papir od diplome, koji jednostavno kûpi i "kav" drugo, uvek "glêdi", da što više "satre" srednji, društveni sloj, pa je tako i profesor mor'o da nađe način dodatno da zaradi, "neBi" li nekako "priŽivijo", pored bedne, prosvetarske "pemzijice". Kako je im'o velik' voćnjak i vinograd, "kupijo" je sebi kazan za pečenje rakije, pa je "malko" po "malko", poč'o da peče i drugim' "po selu"...

    E sad', "kav" taj njegov kazan se dobro "poKazo" i "vâžijo" je, da najbolje peče rakiju u "selo", al' šta je "uStvari" bilo ?

    Profesor je nekol'ko dana pre pečenja rakije, "obilazijo" stalne "mušterije" i "merijo" nivo šećera u "uKljûk", uz savete, da ako "oćedu, mećedu" šećera i to tačno kad', kako i kol'ko..., "zaTim, di" da "držidu kace sas istom" ( "naSunce" il' "uLad"...), da bi se pojačalo il' odložilo vrênje i na "osnovi" tog' im je određiv'o tačan datum pečenja, a da bi se dobilo najviše, najkvalitetnije rakije !!!

    Nešto iz te prakse, možete "viditi naSliku" dana od - 30.06.2007-me ...

    Ukol'ko bi se desilo, da neko od tuđi' mušterija, iznenada 'oće da "priđe" kod njega, on bi tek "ondak" primenjiv'o sav svoj "kumst okolo" pečenja rakije i to tako, što bi maltene već "naOko", čim vidi površinu "kljûka, kako joj površina "šapuće", znao šta joj valja činiti, a "poGotovu", kad' bi je nakratko "kôšto" !!!

    Uvek je u neku od pregrada od kazana, im'o pepela od "čokanjîca", sode bikarbone i ko za još kakve sve "špekcije", pa je na brzinu, uglavnom "brez" znanja domaćina, popravlj'o i "kljûk", a i "izPečenu" rakiju, da bi joj neutralis'o kiselost il' gorčinu il' dodav'o odgovarajući ukus il' miris...

    Što se tog' tiče, tu ga "doSad" u "selo", niko nije "privazišo", a ni neće, barem u dogledno vreme !!!

    A "novim" vlasniku, želîmo, da takođe "bidne" uspešan, u pečenju rakije - sa starim, zendućinim, remontovanim, šamotiranim kazanom !!!

Copyright © Dragan Belic - - All right reserved

Vaš mâli prilog, "mlogo" znači, a u cilju "dâljnjog, svakodnevnog izlaženja" ovog sajta !!!

Link sponzora
  Link sponzora